Naša Drava

V projekt je aktivno vključenih 10 LAS, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS. V operacijo je skupno vključenih 32 partnerjev.

Vodilni partner: LAS Bogastvo podeželja, vodilni partner  
Partnerji LAS: TOTI LAS LAS Lastovica LAS Ovtar Slovenskih goric LAS Haloze LAS UE Ormož LAS Drava, notranji partner CEZAM LAS Mislinjske in Dravske doline LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI LAG DRAVA MURA  
Naziv projekta: NAŠA DRAVA  
Namen projekta: Prepoznavnost naravne in kulturne dediščine  
Glavne dejavnosti projekta: PREDSTAVITEV REKREACIJSKIH MOŽNOSTI NA IN OB REKI DRAVIRAZVOJ NOVIH VSEBIN Z IMPLEMENTACIJO NA TERENUPRIPRAVA DOKUMENTACIJEPROMOCIJSKE AKTIVNOSTIIZMENJAVA IZKUŠENJ IN OGLED DOBRIH PRAKS  
Cilj in rezultati projekta: Razvoj skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetjaZmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlinVzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bikeNakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po DraviObnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje  avdiovodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi, Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž DraveRazvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob DraviVzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom  
Vir sofinanciranja: Sklad EKSRP  
Vrednost sofinanciranja: Za celoten projekt: 667.181,78 EUR Za LAS Drava + CEZAM: 57,645,62 EUR    
Vsebina projekta: Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev,  ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.     Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi.  V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo,  gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez  reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team buldinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno – rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno športno infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.     Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.  
PREDPRODAJA
Dostopnost
sl_SISlovenian