POHODNIŠTVO

NARAVNA dediščina

kulturna dediščina

Doživetja

Občina Ruše ponuja široko paleto doživetij. Ponašamo se s pestrim izborom sprehajalnih in pohodniških poti, kot tudi z naravno in kulturno zapuščino.

Turizem_naslovna
Turizem_quote
turizem1
turizem2
turizem4
turizem3

Doživetja

Občina Ruše ponuja široko paleto doživetij. Ponašamo se s pestrim izborom sprehajalnih poti in pohodniških poti, kot tudi z naravno in kulturno zapuščino.

Pohodništvo

Naravna dediščina

Kulturna dediščina

Pohodništvo

Sprehajalne poti

POD GOROJ

Sprehajalna pot poteka ob vznožju Pohorja. Nudi nam čudovit pogled na Ruše in na Kozjak. Na poti si lahko ogledamo tudi letno gledališke Pod Goroj, na katerem se vsako leto izvaja festival Letni oder Ruše.

ZADRAVJE

Sprehajalna pot poteka neposredno ob reki Dravi. Dolga je približno 5 kilometrov. Večji del poti poteka čez gozd, kjer se lahko sprostimo ob petju ptic in se nadihamo svežega zraka.

SRČNA POT

V Rušah se izvaja tradicionalen pohod po Srčni poti, s katerim lahko s hojo ali tekom na prijazen način poskrbimo za svoje telo.

UČNA POT URŠANKOVO

Gozdna učna pot Uršankovo se prične ob vznožju Pohorja, pod Mucovo pečino, konča pa se pri Glažuti. Pot ima dve različici: krajša, ki je dolga 1,3 kilometre in daljša, ki je dolga 3 kilometre. Ob hoji po poti imamo možnost opazovati spreminjanje gozda in spoznavati različne vrste dreves.

Pohodniške poti

RUŠE - MARTNICA

Zelena pot, namenjena tako hoji (3 km dolga pešpot), kot kolesarjenju (6 km dolga pot). Na Martnici se tradicionalno izvaja 24-urni vzpon na Martnico.

RUŠE - PEČKE

Pešpot Ruše- Pečke poteka po senci pohorskih gozdov, od spomenika NOB v Rušah, mimo ruške Kalvarije (Trije križi), Dobnikovega križa, vse do Doma na Pečkah. Pot traja približno uro in pol. Iz Bistrice ob Dravi vodi pot na Pečke po lokalni cesti skozi Log.

RUŠE - AREH

Areh se nahaja na Ruškem Pohorju. Poleti se lahko na Areh odpravimo peš ali s kolesom, pozimi pa lahko na Arehu smučamo.

RUŠE - LOBNICA

Pot poteka ob potoku Lobnica, mimo Vivatove glažute, Švajgerjeve in Marinčeve žage ter Rebrske bajte. Pot se nadaljuje ob potoku Lobnica v pragozd, kjer je na desni strani Posestvo Šumik, na levi strani pa trije slapovi: Mali Šumik, Vernski slap in Veliki Šumik.

RUŠE - OSANKARICA

Od posestva Šumik se usmerimo na pešpot v smeri Osankarice. Po 20 minutah hoje pridemo na razpotje poti, kjer nas oznake za taborišče Pohorskega Bataljona usmerijo levo čez most. Markacije nas pripeljejo do gozdarske koče Obrolovo in nato do doma na Osankarici. 

Naravna dediščina

Pragozd s slapom Šumik

Pragozd Šumik je strogo zavarovan gozdni rezervat. Leži na nadmorski višini 600 – 1000 metrov.  Obsega 19 ha, v njem se še nikoli ni sekalo.

Strma pobočja so posejana s tonalitnimi skalami, od katerih so najbolj slikoviti Trije hlebi, skale pa najdemo tudi v pobočjih – te so preperele od vremenskih vplivov in so posebnih oblik; nekatere spominjajo na mize in stolčke.

V zavarovanem gozdnem območju Pragozd Šumik se nahajata Slapova Mali in Veliki Šumik. 

Veliki Šumik izvira v Falskem ribniku. Visok je 24 metrov in se s tem uvršča med največji slap v Sloveniji, ki se nahaja na nekarbonatnih tleh. Za Mali Šumik je značilno, da pada v dveh delih in če združimo oba dela, vse skupaj pada 18 metrov.

Lobnica

Potok Lobnica izvira pod Bajgotovim vrhom. Od povirja do izliva v Dravo se spusti za več kot 1000 metrov. Na začetku je njen strmec majhen, zelo pa se poveča v predelu pragozda Šumik, kjer tvori številne brzice in slapova Veliki ter Mali Šumik. 

Ob Lobnici je bilo 23 mlinov in žag, razvito pa je bilo tudi kovaštvo in steklarstvo, posledično pa je bila speljana tudi vodna drča, po kateri so drvarji splavljali les v dolino. Z vsemi odcepi je drča merila kar 17 kilometrov, višinska razlika pa je bila 747 metrov.

Falska pečina

Falska pečina se nahaja 2 kilometra pod falsko hidroelektrarno. Tukaj je reka Drava tesno stisnjena in obdana s konglomeratnimi skalami. Na desnem bregu se skoraj navpično iz reke Drave dviga nekaj deset metrov visoka Falska peč. V steni so vidne erozijske oblike kot rezultat poglabljanja reke Drave.

Falska peč je edinstvena geološka oblika v Dravski dolini.

V soteski Drave pod Falsko pečjo je po ljudski pripovedki prebival povodni mož Gestrin, čigar hčere so lovile postavne fante in jih s splavov potapljale v vrtince.

Kulturna dediščina

Letno gledališče

Zelo malo prizorišč ima takšno zgodovino in tradicijo kot jo ima letno gledališče Pod goroj – kamniti amfiteater, ki sprejme od 600 do 1000 ljudi, je danes obarvan z naravno patino in zlit s stoletnim gozdom. 

Ruško letno gledališče je bilo zgrajeno leta 1932. Avgusta istega leta se je na odru odvila prva predstava – Finžgarjev divji lovec. Predstava naj bi bila zelo obiskana, govori se o 1000  gostih. Rekordni obisk sta doživeli predstavi Miklova Zala in Matija Gubec. Predstavi si je ogledalo 6000 ljudi. 

Vsako leto, od leta 1999 naprej, v drugi polovici avgusta na letnem gledališču poteka Festival letni oder Ruše. 

Cerkev Svete Marije Ruše

Osnova nastanka cerkve je legenda o zakoncih Weissegg. Nad vhodom v cerkev je napisano, da je bila postavljena leta 1004. Preberemo lahko tudi, da letnica 1387 velja za ustanovno. Verodostojnih podatkov o točni gradnji cerkve ni, točna letnica ostaja uganka. 

Cerkev meri v dolžino več kot 30 metrov. Barokizirana gotska cerkev ima tloris v obliki križa. Zunaj se nahaja zvonik, cerkev pa obdaja kaplanija. Notranjost cerkve je posvečena Mariji in njenim dobrim delom.

Hidroelektrarna Fala

HE Fala je najstarejša hidroelektrarna na slovenskem delu Drave. Delovati je začela leta 1918, ko so pognali prvih pet turbin.  

Elektrarna je bila v zadnjem desetletju tehniško modernizirana z novimi agregati in opremljena s sodobnimi sistemi vodenja. 

Elektrarna Fala je ohranila del elektrotehniške opreme iz časa njenega nastanka, ki danes služi kot Tehniški muzej

Spomenik NOB

Na osrednjem trgu v Rušah se nahaja spomenik, posvečen 119 padlim borcem, talcem in žrtvam fašističnega nasilja. Postavljen je bil po 1945. Sestavljajo ga štirje reliefi, obelisk in grobnica.

Železniški viadukt

Železniški viadukt se nahaja v zahodnem delu Ruš; na Smolniku. Je eden izmed treh ohranjenih viaduktov na trasi koroške železnice, zgrajene leta 1863. Uvrščen je med tehnične spomenike, saj so ga gradili z značilno tehniko gradnje mostov 19. stoletja in zaradi naravnega materiala.

Tovarna dušika Ruše z vodnim stolpom

V Rušah se nahaja nekoč zelo uspešna in vplivna Tovarna dušika. Prva proizvodnja z dvema karbidnima pečema se je pričela 1.8.1918. Karbid so želeli predelovati v razstrelivo. V najboljših časih je bilo v tovarni zaposlenih okoli 2.300 delavcev. Gradila so se stanovanja za delavce, s tem so se Ruše razvijale, saj se je na podlagi tega v mesto preselilo veliko ljudi. 

Ko govorimo o tovarni, moramo omeniti Vodni stolp. Visok je več kot 40 metrov. Na vrhu stolpa sta vodna rezervoarja, iz katerega se je z vodo napajal celotni vodovodni sistem. Danes je vodni stolp vpisan v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.

Glavni transport v Tovarni dušika Ruše je bil železniški prevoz. Lokomotiva Mica je v tovarno po enotirni železnici vozila premog. Danes je obnovljena, postavljena kot »spomenik« na glavni železniški postaji v Rušah.

Raziščite prelepe kotičke našega kraja

Za pregled turističnih točk, nastanitev, lokalnih ponudnikov, vas vabimo na spletno stran Občine Ruše.

EARLY BIRD
Dostopnost
sl_SISlovenian