Politika varstva osebnih podatkov
v javnem zavodu Športni park Ruše

 
  1. Splošno

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki je postavila enotna pravila za varstvo osebnih podatkov. Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je začel veljati 26.01.2023, pa ureja vsebinska in postopkovna vprašanja glede varstva osebnih podatkov.

Namen tega dokumenta je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce in zaposlene ter druge osebe, ki sodelujejo z javnih zavodom Športni park Ruše, o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

 

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z ZVOP-2 in GDPR, je javni zavod Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše, e-mail: info@sportruse.si. Naše vodilo je visok standard varstva osebnih podatkov, zato imamo za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva osebnih podatkov sprejeta ustrezna notranja (interna) pravila (interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov) ter vpeljane vse nadzorne mehanizme za preprečevanje zlorabe in kakršnekoli nepooblaščene obdelave vaših osebnih podatkov.

 

3. Varovanje osebnih podatkov in hramba

Javni zavod Športni park Ruše (v nadaljevanju: ŠPR) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov in drugih uporabnikov naših storitev.

ŠPR zbira in obdeluje osebne podatke le:

  • če gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ŠPR,
  • če je obdelava nujna za opravljanja naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ŠPR z zakonom,
  • če gre za sklepanje in izvajanje pogodb ali
  • če gre za nujne primere za zaščito življenjskih interesov posameznika.

 

Izjemoma ŠPR obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve oziroma samostojne odločitve posameznika, da osebne podatke razkrije javnemu sektorju ali se osebni podatki pridobijo iz javnega vira oziroma drug zakonit ali običajen način, če ne gre za izvrševanje oblastvenih nalog ali pristojnosti javnega sektorja glede odločanja o človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah ali obveznostih posameznikov. Zbirke, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk, ki nastanejo pri izvrševanju zakonskih nalog ali pristojnosti javnega sektorja.

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: info@sportruse.si ali z navadno pošto na naslov Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše.

4. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše ali preko elektronske pošte na info@sportruse.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

5. Uporabniki vaših podatkov

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v ŠPR, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog. V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci (s katerimi ima ŠPR sklenjeno pisno pogodbo), pristojni državni organi in nosilci javnih pooblasti v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

ŠPR lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi običajno sodelujemo, so predvsem:

   – računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;

   – vzdrževalci informacijskih sistemov;

   – vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne, čistilne storitve);

   – ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;

   – ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, itd.).

 

6. Rok hrambe vaših podatkov

Osebni podatki ŠPR se lahko hranijo za obdobje, ki je določeno v posamezni evidenci o dejavnostih obdelav osebnih podatkov. Za določitev roka hrambe se upoštevajo roki, ki jih določajo področni predpisi in klasifikacijski načrt ŠPR. Če roki hrambe niso posebej zakonsko predpisani, mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti, hramba omejena na najkrajše možno obdobje. Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

7. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v ŠPR je Siniša Plavšić (Intelektum Maribor) in je dosegljiv na e-naslovu: info@intelektum.eu ali tel.: 02/6209840.

 

8. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠPR nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestil ter o tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp-ip@ip-rs.si).

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

 

PIŠKOTKI
Spletna stran uporablja piškotke, da olajša uporabo spletne strani. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš spletni brskalnik shrani na vaš računalnik. Če ponovno odprete ustrezno stran, piškotki omogočajo prepoznavo vašega računalnika. Nastavitve shranjevanja piškotkov lahko kadar koli spremenite v zavihku ”Nastavitve piškotkov” na dnu spletne strani www.soum.si in izberete možnost »zavračam piškotke. Vendar pa bi radi poudarili, da to pomeni, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.
 
 
VARNOST PODATKOV
Varnost vaših podatkov je za nas pomembna. Našo spletno stran varujemo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za preprečevanje izgube, izbrisa, dostopa, spreminjanja ali razširjanja podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Z rednimi pregledi sistema skušamo zagotavljati zaščito pred nepooblaščenimi dostopi do vaših osebnih podatkov.
 
SPLETNA ANALITIKA
Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletnega analitike, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja “piškotke”, ki so tekstovne datoteke, nameščene na vašem računalniku, da bi spletnemu mestu pomagali analizirati, kako uporabljate spletno mesto. Podatke, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi spletnega mesta, na spletna mesta Googlu posreduje in jih shranjuje na strežnikih v ZDA. Če je na tej spletni strani aktivirana anonimizacija IP-ja, bo vaš naslov IP najprej onemogočil Google v državi članici Evropske unije ali v drugi državi pogodbenici v sporazum o evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo vaš polni IP naslov prenesen na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Upoštevajte, da ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo “_anonymizeIp ()”, zato se IP naslov obravnava le v okrnjeni obliki, kar pomeni, da je preprečena osebna identifikacija. Google bo v imenu upravljavca te spletne strani uporabil te podatke za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnih strani za operaterje spletnih mest in drugih operaterjev, ki se nanašajo na spletno dejavnost in uporabo interneta. Naslov IP, ki ga brskalnik prenese v storitev Google Analytics, ni povezan z drugimi Googlovimi podatki. Piškotke lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v vašem brskalniku, vendar upoštevajte, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.
Poleg tega lahko Google preprečite zbiranje podatkov, ki jih ponuja piškotek, in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani Google s prenosom in namestitvijo vtičnika brskalnika, ki je na voljo prek sledite povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti najdete na: http://www.google.com/analytics/terms in https://www.google.de/intl/en/policies/. Upoštevajte, da je na tem spletnem mestu Google Analytics razširjen s kodo “gat._anonymizeIp ();” da zagotovite anonimizirano zbirko vašega IP-naslova (tako imenovano IP maskiranje).
 
VTIČNIKI DRUŽBENIH OMREŽIJ
Naša spletna stran združuje vtičnike (programe) družbenih omrežij Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.
FACEBOOK
Od Facebook-a uporabljamo gumb »Like«, gumb »Share« in »Tweet«. Te vtičnice upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Lahko jih prepoznate po ustreznem logotipu Facebook. Več informacij o Facebook-ovih družabnih vtičnicah najdete na http://developers.facebook.com/plugins. Če obiskovalec odpre stran našega spletnega mesta, ki vsebuje to vrsto vtičnika, se med brskalnikom obiskovalca in strežniki Facebook vzpostavi povezava. Facebook sprejema in shrani podatke (vključno z IP-naslovom in ID-jem piškotka), ki omogočajo Facebooku, da prepozna, katero stran spletnega mesta je obiskovalec odprl. To se zgodi, ne glede na to, ali je vtičnik Facebook v stiku z ali ne. Če obiskovalec sodeluje z vtičnikom Facebook ali pusti komentar, bodo ustrezni podatki preneseni na Facebook v ZDA in tam shranjeni. Če je obiskovalec prijavljen v Facebook, ko se to zgodi, se lahko posredovani podatki dodelijo določenemu računu. Facebook uporablja piškotke tako za registrirane kot za neregistrirane uporabnike.
Vrsta, obseg in namen zbiranja, uporabe in druge obdelave ali uporabe podatkov s strani Facebooka ter pravic in možnosti za zaščito zasebnosti uporabnika najdete v pravilniku o zasebnosti za Facebook (https: // www. facebook.com/about/privacy) in prilagojeni. Poleg zgoraj navedenega so natančni postopki obdelave podatkov, obdobja shranjevanja in nameni nejasni.
Ta spletna stran uporablja komunikacijsko orodje “Conversion Tracking Pixel”, ki ga je objavil Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”). V ta namen integriramo tako imenovane piksle na Facebooku. Ko si ogledate ali kliknete oglas na Facebooku, vas bomo označili kot obiskovalca našega spletnega mesta in na vaši spletni strani bomo sledili vašim dejavnostim. Ujeti podatki so anonimni, to pomeni, da ne bomo mogli ogledati osebnih podatkov posameznih uporabnikov in posebej ne moremo povezati dejavnosti na naši spletni strani z nobenim posameznikom; bomo lahko analizirali samo oglase za statistične in / ali tržne raziskave. Vendar pa bodo zajete podatke shranili in obdelali prek Facebooka in jih lahko povezali s svojim Facebook profilom. Facebook je nato upravičen uporabljati te podatke v skladu s Facebook Policy Policy (https //www.facebook.com / about / privacy). Imate možnost, da dovolite ali zavrnete Facebook in njegove partnerje, da prikazujejo oglase na Facebooku in zunaj njega kot del vaših osebnih nastavitev profila na Facebooku.
Uporabo storitve “Conversion Tracking Pixel” lahko zavrnete na svojem Facebook profilu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 
Ruše, 10.7. 2024
 
Športni park Ruše
direktorica
Lucija Smolnik

Obrazci s področja varstva osebnih podatkov

PREDPRODAJA
Dostopnost
sl_SISlovenian